Nahoru

Úklid komunikací

Letní a zimní úklid komunikací, chodníků a autobusových zastávek je prováděn na základě harmonogramu, který může být dle potřeby v průběhu roku změněn. Úklid je zajišťován firmou AVE CZ, odpadové hospodářství, s. r. o. a pracovníky veřejně prospěšných prací.

Kontrolu úklidu provádí referentka technické správy majetku oddělení technické správy majetku:

Ing. Jitka Majorová

tel.: 487 881 286, 731 435 065
email: majorova@mucl.cz


Blokové čištění místních komunikací je prováděno 1x ročně na základě harmonogramu blokového čištění, který pro rok 2015 naleznete ZDE

Letní úklid komunikací je standardně prováděn na základě harmonogramu letního čištění, který se v současné době zpracovává. V období, kdy probíhá blokové čištění komunikací (04.04.2015 - 09.06.2015), tj. úterý a čtvrtek, se posouvá celý letní harmonogram čištění tak, aby lokality, které měly být uklízeny v úterý a ve čtvrtek, nebyly z úklidu vynechány.

Zimní úklid komunikací a chodníků je prováděn na základě vydaných Nařízení města č. 2/2010 a č. 3/2010 a jeho příloh.

Pracovníci veřejně prospěšných prací každodenně provádějí ve svých přidělených lokalitách sběr odpadků na chodnících a veřejných prostranstvích, zelených plochách, dětských hřištích a sportovištích a kolem stanovišť popelnic. Dále provádějí práce dle aktuálních potřeb města Česká Lípa jako např. úklid pohřebišť.

Ve městě uklízí 60 pracovníků veřejně prospěšných prací, kteří jsou rozděleni do čtyř skupin A, B, C, D a každá jednotlivá skupina je dále rozdělena do 7 part po 2 pracovnících. Pro lepší identifikaci mají přiděleny reflexní vesty s čísly. Každá skupina má přiděleného koordinátora z řad pracovníků veřejně prospěšných prací. Koordinátor každodenně kontroluje pracovníky a  hodnotí jednotlivého pracovníka, kde byl, jakou práci vykonával a v jaké kvalitě.

Kontrolu pracovníků VPP  provádí referent technické správy majetku oddělení technické správy majetku:

Petr Švadlenka

tel.: 487 881 160
email: svadlenka@mucl.cz


 

Datum poslední aktualizace: 07.04.2016 07:10

Patička (Konec obsahové části)

Nahoru
Oficiální internetové stránky města Česká Lípa