Nahoru

POTŘEBUJETE PORADIT ?

Na úseku prodejů a pronájmů můžete vyřídit prodeje, směny, pronájmy a výpůjčky nemovitostí (budov a pozemků), které jsou ve vlastnictví města. Současně zde vyřídíte i výkupy nemovitostí jak od soukromých osob, tak i od organizací, které vlastní tyto nemovitosti.

Žádost si může podat v písemné podobě fyzická nebo právnická osoba.
Postup při vyřizování těchto žádostí je následující:

prodeje, směny a výkupy jsou předkládány k projednání v Zastupitelstvu města Česká Lípa s tím, že lhůta pro vyřízení této žádosti je cca 7 měsíců, u složitějších případů může být lhůta delší
kontaktní osoby – Ing. Dagmar Švarcová, e-mail: svarcova@mucl.cz

pronájmy a výpůjčky pozemků jsou předkládány k projednání v Radě města Česká Lípa s tím, že lhůta pro vyřízení této žádosti je cca 4 měsíce, u složitějších případů může být lhůta delší
kontaktní osoby – Blanka Gürthová, e-mail: gurthova@mucl.cz


Jednotlivé žádosti a formuláře naleznete na stránkách města 
http://www.mucl.cz/cz/urad-a-samosprava/mestsky-urad/formulare-a-zadosti/odbor-rozvoje-majetku-a-investic/

Datum poslední aktualizace: 29.07.2013 13:36

Patička (Konec obsahové části)

Nahoru
Oficiální internetové stránky města Česká Lípa