Nahoru

Česká Lípa plátcem DPH

 Od 1. dubna 2009 se město Česká Lípa stává plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení cenových hladin se dotknou zejména prodeje knih a publikací, věcných břemen, parkovacích karet nebo inzerce v MN.

Datum poslední aktualizace: 30.09.2010 11:26

Patička (Konec obsahové části)

Nahoru
Oficiální internetové stránky města Česká Lípa